ROZWÓJ

Dlaczego KSAP?

Analiza zasadności modelu kształcenia na potrzeby administracji publicznej, przygotowana w następstwie dyskusji środowiskowej.

Autorzy: Patryk Popczyk (xxii),  Joanna Pawełek (xvi),
Ewa Chmura-Golonka (xv), Krzysztof Madej (ix)

Spotkania z praktykami

Spotkania z praktykami administracji, organizowane przez Stowarzyszenie dla zainteresowanych słuchaczy KSAP w formule warsztatowej:

– Lech Marcinkowski – Dyrektor Generalny KPRM

– Igor Strąk – Dyrektor Sekretariatu Ministra Gospodarki

W przygotowaniu spotkania z XXIII promocją dotyczące zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

Koordynacja: Paweł Banaś

Projekt ‘Mentor’

vide: Założenia