Seminarium o urzędnikach

KNAPW dniu 23 stycznia 2014 r. (czwartek) Wicedyrektor Szkoły, Marek Haliniak, wystąpi jako prelegent na Seminarium naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Kształcenie urzędników służby cywilnej”. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zachęca do wzięcia udziału w Seminarium w celu promowania wśród studentów i doktorantów idei służby cywilnej. W załączniku plakat.