Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

W dniu 25 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowanie pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”, stanowiące aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem powstałego w 2016 r.

Opracowany w środowisku absolwentów KSAP projekt „Rekomendacji” został poddany konsultacjom publicznym. Uzgodniony dokument stanowi zbiór propozycji zmian
w systemie służby cywilnej służących poprawie jego funkcjonowania.

Do najważniejszych rekomendacji należą:

 • rozszerzenie kompetencji i wzmocnienie roli Szefa Służby Cywilnej,
 • wprowadzenie transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenie karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego
  w służbie cywilnej,
 • ugruntowanie roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • profesjonalizacja służby cywilnej poprzez zwiększanie rocznych limitów mianowań
  i rezygnację z opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego,
 • poprawa płac w administracji rządowej i powiązanie wzrostu wynagrodzeń
  w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej gotowe jest aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu nowych rozwiązań, które będą służyły doskonaleniu systemu służby cywilnej w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”