Spotkanie KSAP w Brukseli

W dniach 8-12 kwietnia br. cała aktualna promocja KSAP  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbywa wizytę studyjną w Brukseli.

Będzie to okazja do spotkania towarzyskiego naszego środowiska, tym bardziej, że mamy w tym roku 20lecie utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów KSAP i organizując z tego tytułu różne imprezy w Polsce nie powinniśmy zapomnieć o naszych absolwentach za granicą, a szczególnie w Brukseli.

W związku z tym, również w imieniu Marka Kuberskiego, zapraszamy wszystkich do Ambasady Polskiej  Av. des Gaulois 29 1040 Bruxelles – Etterbeek w dniu 11 kwietnia br. od godz 16. O 18 przewidziane jest też spotkanie z Ambasadorem Arturem Harazimem, a o 19 koktajl.

Będzie to także doskonała okazja dla  słuchaczy KSAP do poznania doświadczeń absolwentów, ich codziennej pracy i sposobów reprezentowania polskich interesów poza granicami kraju.

Mam nadzieję, że pamiętacie o takiej formie kształcenia w KSAP jaką są warsztaty problemowe. Korzystając z możliwości projektu EFS, chcemy, aby podczas wizyty studyjnej słuchacze zdobyli wiedzę również dla realizacji tematów warsztatowych.

Temat przewodni działań słuchaczy w 2013 roku dotyczy praktycznych aspektów zarządzania informacją w instytucjach administracji publicznej oraz narzędzi realizacji wybranych polityk publicznych (a konkretnie: polityki ochrony środowiska, polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki ochrony zdrowia, polityki migracyjnej i polityki podatkowej).