Spotkanie ws. dyplomacji i służby cywilnej – krótkie sprawozdanie

orzełW dniu 12 lutego 2014 r. w KSAP, zgodnie z zapowiedzią, odbyło się spotkanie absolwentów na temat projektu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP pod nazwą “Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja”. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci zatrudnieni w różnych urzędach i instytucjach centralnych zainteresowani rozwojem służby cywilnej i dyplomatycznej. Omówiono projekt przedstawiony przez Stowarzyszenie oraz dotychczasowe inicjatywy zrealizowane w ramach tego projektu (na przykład seminarium KSAP i ESDZ na temat dyplomacji europejskiej z października 2013 r., czy współpracę Stowarzyszenia i słuchaczy).
Uczestnicy spotkania uzupełnili projekt Stowarzyszenia o nowe elementy (zagadnienia cząstkowe składające się na schemat modelowej służby zagranicznej) i wstępnie uzgodnili listę państw, których doświadczenia w zakresie organizacji służb dyplomatycznych byłyby omówione podczas kolejnych seminariów, wykładów i konwersatoriów organizowanych w ramach projektu SA. Uzgodniono także zorganizowanie spotkań poświęconych zagadnieniom horyzontalnym, jak np. dyplomacji ekonomicznej.

Korzystając z okazji Zarząd Stowarzyszenia ponownie zaprasza do współpracy absolwentów zainteresowanych rozwojem służby cywilnej i dyplomatycznej.