Spotkanie z Forum Od Nowa

ForumOdNowaZarząd Stowarzyszenia spotkał się 17 października 2013 z przedstawicielami Forum Od Nowa (www.forumodnowa.pl). Forum to w sporej części osoby spoza administracji, które chcą zajmować się państwem i jego udoskonalaniem. Zebrali sporo ciekawych pomysłów na rozwiązania problemów, które spotykamy w praktyce administrowania państwem. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Forum Od-nowa Konwersatorium o sektorze rzadowym

Forum Od-nowa Manifest

Forum Od-nowa Program