Stanowisko SA KSAP w sprawie zmian w służbie cywilnej

W dniu 22 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie skierowało do Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP swoje stanowisko w sprawie zmian w ustawie o służbie cywilnej, odnoszące się do podstawowych zasad służby cywilnej. Zobacz stanowisko SA KSAP.