Stanowisko SA KSAP w związku z zawarciem umowy o współpracy KSAP z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od 30 lat przyciąga ludzi, którym bliska jest idea fachowej, bezstronnej i neutralnej politycznie służby na rzecz państwa i jego obywateli. Niezależnie od wyznania i światopoglądu słuchacze, wykładowcy i pracownicy Szkoły zawsze mieli poczucie przynależności do wspólnoty osób połączonych pragnieniem służby Polsce.

Zachowanie dotychczasowego charakteru KSAP wymaga prowadzenia spraw tej szczególnej instytucji rządowej z poszanowaniem różnorodności przekonań i poglądów słuchaczy oraz zatrudnionej w Szkole kadry.

W ocenie Stowarzyszenia należy przykładać szczególną troskę do tego, aby działania władz Szkoły nie dawały pretekstu do ocen kwestionujących wizerunek KSAP jako neutralnej światopoglądowo instytucji publicznej.

– Zarząd SAKSAP –