Stanowisko SAKSAP w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów trzyletniego planu limitu mianowań

W dniu 28 września br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Plan zakłada radykalne ograniczenie liczby mianowań i de facto rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w okresie najbliższych trzech lat.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajęło w tej sprawie stanowisko, zgodnie z którym odsetek urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej stanowi istotny wyznacznik profesjonalizacji administracji rządowej, a promowanie mianowania powinno być stałym elementem polityki kadrowej w instytucjach rządowych. Szczególny status urzędników mianowanych przejawia się m.in. w ustawowym zakazie przynależności do partii politycznych. Instytucja mianowania jest zatem formą urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady neutralności politycznej służby cywilnej, która ma zagwarantować ciągłość realizacji zadań państwa, niezależnie od cyklicznego przechodzenia władzy między ugrupowaniami politycznymi, charakterystycznego dla systemów demokratycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że plan limitu mianowań został przyjęty pomimo dezaprobaty Rady Służby Publicznej wyrażonej w uchwale nr 67 z dnia 25 września br.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem SAKSAP.