Stypendium w Japonii

KSAPStowarzyszenie Absolwentów KSAP zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie stypendialnym rządu japońskiego Young Leaders’ Program (YLP) na spotkanie informacyjne na temat praktycznych aspektów procedury aplikacyjnej oraz zakresu merytorycznego stypendium. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego br. w siedzibie KSAP o godz. 17:30. Spotkanie poprowadzi Piotr Firlus, uczestnik programu YLP w roku akademickim 2012/2013. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie na adres piotr.firlus@gmail.com do dnia 25 lutego br.      

Stypendium YLP jest corocznym programem szkoleniowym dla pracowników administracji publicznej obejmującym roczne studia podyplomowe w National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio.

Warto podkreślić, że od kilku lat strona japońska uruchomiła równoległy program YLP dla urzędników  samorządowym. Procedura aplikacyjna do programu YLP dla administracji samorządowej nie różni się znacznie od procedury przewidzianej dla programu dla administracji rządowej, dlatego też zaproszenie jest również skierowane do osób zatrudnionych w samorządach i zainteresowanych udziałem w YLP.

Spotkanie odbędzie się w ramach działań Stowarzyszenie skierowanych na przekazywanie informacjami na temat możliwości dokształcania i rozwoju zawodowego oraz dzielenie się doświadczeniami z programów szkoleniowych i stypendialnych.

Instytucjami prowadzącymi sprawy związane ze stypendium YLP jest KPRM (dla administracji rządowej) oraz MAiC (dla administracji samorządowej). Spotkanie ma charakter nieformalny oraz czysto informacyjny, i jest niezależne dla właściwego procesu aplikacyjnego, prowadzonego przez ww. instytucje.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego br. w siedzibie KSAP o godz. 17:30. Spotkanie poprowadzi Piotr Firlus, uczestnik programu YLP w roku akademickim 2012/2013.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie na adres piotr.firlus@gmail.com do dnia 25 lutego br.