Stypendium w Japonii

Ambasada Japonii zwróciła się do KSAP z prośbą o rozpowszechnienie wsród absolwentów informacji o rocznym stypendium w Japonii. Jest jedno miejsce a Szkoła ma pełnić rolę partnera, który wspomoże proces selekcji (powinien zakończyć się do października br.).

Załączniki zawierają:

informacje o programie wraz z wymaganiami dla kandydatów i listą dokumentów, które należy złożyć.
formularz aplikacyjny
kartę badań lekarskich
pytania do eseju
formularz listu polecającego

Uwagi dotyczące wypełniania formularzy:
– Należy wypełniać je czytelnie, tam gdzie to wymagane drukowanymi literami, aby nie było problemów z ich odczytaniem.
-Na ostatniej stronie formularza aplikacyjnego znajduje się rubryka na podpis kandydata. Powinien być on oryginalny również na kopiach.
– Badania lekarskie można wykonać w dowolnej placówce służby zdrowia (gdyby były pytania, która z nich jest tą “wskazaną przez ambasadę”).

W KSAP sprawą tą zajmuje się pan Michał Mierzwa,  mlm@ksap.gov.pl