Uchwała założycielska – główny dokument programowy z 30 czerwca 1993 r.

Z chęci służenia Ojczyźnie,
w przekonaniu, że niezbędnym warunkiem naszego Kraju sprawne i uczciwe nim administrowanie,


w przekonaniu, że idea profesjonalnej, wydajnej i oddanej powszechnemu dobru służby publicznej wymaga Rzeczypospolitej Polskiej poparcia, rozpropagowania i urzeczywistniana

 

powołaliśmy to Stowarzyszenie