“Ustawa 10%” niekonstytucyjna

Przedstawiona Prezydentowi do podpisu tzw. ustawa o racjonalizacji administracji, która w rzeczywistości była ustawą specjalną wprowadzającą dzięsiątkowanie służby cywilnej w administracji rządowej, została 14 czerwca 2011 krytycznie oceniona  przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał stwierdził jej niezgodność z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP.