Warsztat dla białoruskich stypendystów

SAKSAP wspólnie z Krajową Szkołą wsparło Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Hubert Świętek reprezentujący Stowarzyszenie przeprowadził 22 lutego br. warsztat dla absowlwentów, stażystów i doktorantów Programu.

 

 

 

 

 

W dniu 22 lutego 2013 r. Dyrektor KSAP, Pan Jan Pastwa, poprowadził wykład dla absowlwentów, stażystów i doktorantów Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, biorących udział w szkoleniu organizowanym w podwarszawskiej Jachrance. Tematem wykładu była rola służby cywilnej w państwie demokratycznym. Następnie przedstawiciel SAKSAP, Hubert Świętek, przeprowadził warsztaty praktyczne.

W trakcie wykładu i warsztatów omówione zostały takie zagadnienia, jak: historia i współczesność służby cywilnej w Polsce; istota służby cywilnej; porównanie funkcjonowania systemu SC i nomenklatury partyjnej w państwie; SC jako instytucja cywilizacyjna – jeden z niezbędnych elementów demokratycznego państwa prawa; wartości SC; urzędnicy a politycy w administracji; rola SC w realizacji działań demokratycznie ustanawianych rządów; istota neutralności politycznej; rola gabinetów i doradców politycznych; rola otwartego i konkurencyjnego naboru oraz merytorycznych ocen i awansów w służbie cywilnej; stabilność i mobilność na stanowiskach w korpusie SC; SC a ciągłość władzy państwowej; rola SC w procesie transformacji ustrojowej; znaczenie przestrzegania procedur na tle możliwej samowoli urzędniczej; znaczenie etosu SC; znaczenie instytucji takiej jak KSAP w systemie SC.