Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
02-067 Warszawa
Faks +48 22 825 65 28
email: zarzad@saksap.pl
Konto SAKSAP
Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56, 02-067 Warszawa
Nr konta : 86105010381000000501271910
Bank: ING O. w Warszawie

Listy dyskusyjne

1) Grupa dyskusyjna SA KSAP: wyłącznie dla członków Stowarzyszenia wywiązujących się z obowiązków członkowskich. Poświęcona jest bieżącym pracom, wydarzeniom, sprawom wewnętrznym Stowarzyszenia. Chętnych wpisuje na listę zarząd (zarzad@saksap.pl)

2)  Grupa dyskusyjna PostKSAPER: dla wszystkich absolwentów KSAP. Szeroka wymiana informacji i poglądów “na każdy temat”. Aby zapisać się do grupy, należy wysłać mail na adres: ksaper+subscribe@googlegroups.com bądź na adres: ksaper@bartold.pl Założycielem i moderatorem grupy jest Robert Bartold.