Konto bankowe

86 1050 1038 1000 0005 0127 1910

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP
00-922 WARSZAWA
UL. WAWELSKA 56

Składka wynosi 120 zł rocznie