Wniosek do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W dniu 21 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie skierowało wniosek do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP o dopuszczenie do udziału w pracach nad ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej w charakterze eksperta społecznego – zobacz pismo w tej sprawie.