Wyjazd SAKSAP na Wileńszczyznę

WilnoStowarzyszenie Absolwentów KSAP serdecznie zaprasza do udziału we wspólnym wyjeździe na Wileńszczyznę i do d. Inflant Polskich w dniach 1-5 maja 2013 r.
Szczegółowy program w załączniku.

“Miłe miasto. (…) Miłe mury, co mnie dzieckiem niegdyś pieściły, co kochać wielkość prawdy nauczyły, miłe miasto z tylu, tylu przeżyciami. Miasto – symbol naszej wielkiej kultury i państwowości, ongiś potęgi. Dynastia Jagiellonów, co nad wieżyczkami Krakowa i wieżami Wilna potężnie niegdyś panowała. Wilno Stefana Batorego, co uniwersytet zakładał i mieczem nowe granice wybijał. Wielcy poeci i wieszcze, co naród pieścili słowem i w czar zakuwanymi słowami życie narodowi dawali. Nie gdzie indziej jak tu, w tej samej szkole, gdzie ja biegałem w tych murach, pięknie wołających do Boga, uczyli się jak ja kiedyś, w przeklętej rosyjskiej szkole. Wszystko piękno w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości, tu pierwsze słowa mądrości, tu wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie z murami i w pieszczocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie!”
J. Piłsudski, Przemówienie na zjeździe Legionistów w Wilnie, 12.08.1928 r. (w:) Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1937, s. 127