Wyjazd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP do krajów nadbałtyckich

bitwa-pod-kircholmemPoliczym ich, jak ich pobijem” – hetman Jan Karol Chodkiewicz przed bitwą pod Kircholmem, gdy doniesiono mu o „wręcz niezliczonych regimentach szwedzkich”.

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaprasza do udziału w kolejnym wspólnym wyjeździe na ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów: do Żmudzi, Semigalii, Liwlandii i Estonii w dniach 31 maja – 6 czerwca 2015 r. Szczegółowy program w załączniku.