Katyń

Właściwie: uroczysko Kozie Góry. Obecnie muzeum, od lat 20-tych ośrodek wypoczynkowy NKWD. Dacze nad Dnieprem zostały sprywatyzowane w ostatnich latach. Katyń to leżąca nieopodal wioska.

W polskiej kwaterze wojennej wzięliśmy udział w mszy św. Kwaterę otacza część “cywilna” – tu również leży wielu pomordowanych Polaków, obok Rosjan, Łotyszy, Białorusinów, Ukraińców, Żydów i innych narodów ZSRR.