Wyjazd do Katynia 2011

Wyruszyliśmy 26 maja a wróciliśmy w nocy z 29 na 30 maja 2011 r. Trasa była następująca:

Baranowicze – przystanek w „polskim Chicago na Wschodzie”

Nieśwież – siedziba Radziwiłłów

Mińsk – między pomnikiem Lenina a portretami JP2

Orsza – kolegium jezuickie i sowieckie monumenty

Katyń

Gniezdowo – stacja dowozowa

Smoleńsk – miasto wielkiej historii

Smoleńsk – lotnisko wojskowe

Lenino – ziemia wciąż oddaje szczątki

Kuropaty – nielegalna żałoba

Dzierżyńszczyzna – sowiecki eksperyment z Polakami, czyli Polrajon

Mir – pod zamkiem i w kościele św. Mikołaja

Bereza Kartuska – dawne więzienie, część w ruinie, część zamieniona w osiedle

Brześć – twierdza i ulica 17 września