Żółkiew

zdjęcie: Michał Kozak

zdjęcie: Beata Kalinowska

zdjęcie: Dorota Wojtaś

Kolegiata św. Wawrzyńca (zdjęcie: Beata Kalinowska)

Wnętrze kolegiaty z grobem hetmana Żółkiewskiego (zdjęcie: Michał Kozak)

Grób Stanisława Żółkiewskiego (zdjęcie: Maja Wrzosek)

zdjęcie: Beata Kalinowska

zdjęcie: Beata Kalinowska