Wykład ambasador Izraela

AIz5W dniu 13 stycznia 2016 r. w auli Jana Nowaka Jeziorańskiego w KSAP odbył się wykład ambasador Państwa Izrael w Rzeczypospolitej Polskiej – Jej Ekscelencji Anny Azari. Tematem wykładu była „Izraelska polityka międzynarodowa”.

Wykład został zorganizowany przez Krajową Szkołę i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP w ramach programu SA KSAP „Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”, który prowadzony jest od 2013 r. przy aktywnym udziale słuchaczy.
Podczas wykładu obecni byli m.in. ambasador Portugalii oraz ambasador Rumunii.Pani ambasador Azari przedstawiła główne etapy kształtowania się polityki międzynarodowej Izraela w ujęciu historycznym oraz wskazała najważniejsze cele polityki zagranicznej i wyzwania stojące przed izraelską służbą dyplomatyczną.
Po wykładzie odbyło się spotkanie ze słuchaczami uczestniczącymi w programie poświęcone problematyce rozwoju instytucjonalnego i zarządzania służbą zagraniczną.
AIz3
AIz8
AIz4
AIz6