Wykład ambasadora Rumunii

2W dniu 9 marca 2016 r. w KSAP odbyło się spotkanie z ambasadorem Rumunii Ovidiu Dranga zorganizowane przez Krajową Szkołę i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP w ramach programu SA KSAP „Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”, który prowadzony jest od 2013 r. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Spotkanie miało charakter otwartej debaty z uczestnikami. Dyskusja dotyczyła m.in. pozycji dyplomatów w państwie przyjmującym i ich najważniejszych zadań, cech skutecznego dyplomaty, kluczowej roli współpracy polsko – rumuńskiej w Europie Środkowo – Wschodniej oraz roli Rumunii w procesie stabilizacji i rozwoju Mołdawii.

indeks

6

7

3

4

5