Wyprawa Białoruś-Rosja 2013

Pierwszy przystanek naszej wyprawy: Pińsk – stolica bagiennego Polesia, gdzie ludzie mówią po rosyjsku, bo muszą, po polsku, jeśli pamiętają, a głównie po tutejszemu. Historia hulała tu od tysiąca lat. Okrutne zniszczenia w czasie wojen kozackich; stąd w ostatnią drogę wyruszył św. Andrzej Bobola; tu do 1939 stacjonowała sławna Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej.