Wystąpienie Prezesa SAKSAP podczas inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP

W dniu 4 września 2019 r. Słuchacze XXXI Promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Tym samym stali się częścią wspólnoty ludzi, którzy postanowili poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Słuchacze i absolwenci KSAP tworzą bowiem szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Do świeżo upieczonych słuchaczy listownie zwrócili się Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W uroczystości wziął udział Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP – Jerzy Siekiera. W swoim przemówieniu do słuchaczy XXXI Promocji podkreślił, że niezmiernie cieszy go fakt, że w mury Szkoły wciąż wstępują ludzie, którym bliska jest idea neutralnej politycznie i profesjonalnej służby publicznej. Tym bardziej, że sytuacja w służbie cywilnej budzi niepokój: rosnąca fluktuacja kadr, coraz mniejsze zainteresowanie pracą w administracji rządowej oraz losy zawodowe kolejnych roczników KSAP. Podkreślił przy tym aktywność Stowarzyszenia Absolwentów na rzecz poprawy sytuacji w służbie cywilnej.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia Prezesa SAKSAP na inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP.