XX-lecie Pierwszej Promocji

Stowarzyszenie oraz Dyrekcja KSAP zapraszają wszystkich absolwentów Pierwszej Promocji, jak też pozostałych absolwentów i słuchaczy na Wawelską 56 w dniu 19 kwietnia br. Początek o godz. 14.00, koniec  oficjalny ok. 16.30. W załączeniu list od Dyrektora Jana Pastwy.

W kwietniu br. mija 20 lat od chwili, gdy pierwsza promocja słuchaczy KSAP (którzy wybrali jako swoją nazwę zaszczytne miano Pierwszej Promocji) opuściła mury Szkoły i podjęła pracę w urzędach administracji publicznej. To może niezbyt jeszcze poważny jubileusz, ale – w dziejach pojedynczej kariery zawodowej czy też samej Krajowej Szkoły – już cała epoka. To także znaczące 20 lat w historii polskiej.

To oczywiście miła okazja do spotkania się po latach. Ale nie tylko. W zamyśle Dyrektora Jana Pastwy to  rocznicowe spotkanie ma otworzyć cykl spotkań z okazji  “dwudziestoleć” kolejnych promocji, w trakcie których m. in. dokonywać będziemy swego rodzaju rekapitulacji. Aby doświadczenia nie służyły wyłącznie samym “doświadczonym”, aktywną rolę przewiduje się także dla słuchaczy Szkoły i absolwentów młodszych promocji.

Dlatego nasze Stowarzyszenie oraz Dyrekcja Szkoły

zapraszają wszystkich absolwentów Pierwszej Promocji, 

jak też pozostałych absolwentów i słuchaczy 

na Wawelską 56 w dniu 19 kwietnia br.

Początek o godz. 14.00, koniec  oficjalny ok. 16.30. Co będzie potem, zależy przede wszystkim od Pierwszej Promocji

I jeszcze z osobistego adresu Prezesa Zarządu, rozesłanego 9 marca:

“Miła okazja, żeby się spotkać – czasami po latach niewidzenia. Ponadto, żeby zobaczyć jak teraz wyglądają słuchacze oraz opowiedzieć im, co i jak można przeżyć dzięki KSAP. Zwracam uwagę koleżankom i kolegom z 1. promocji, że zanim wspomniany cykl dojdzie końca, będziemy mieli 50-lecie, na którym do opowiedzenia będzie zapewne znacznie więcej, warto więc przyjść teraz, żeby potrenować – a przede wszystkim, żeby się zobaczyć.”