XX promocja w Służbie, XXIII w Szkole

28 lutego 2011 Szkołę opuściła XX promocja  (Józef Piłsudski). Tego samego dnia rozpoczęła naukę promocja XXIII.