Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes Stowarzyszenia złożył do Dyrektorów Generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 20 Ministerstw wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wynagrodzeń obowiązujących w urzędach oraz wewnętrznych procedur określających zasady przyznawania wynagrodzeń/zaszeregowań w danej kategorii stanowisk.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Odpowiedź RPO na wniosek  o podjęcie interwencji

Odpowiedź RPO na wniosek o podjęcie interwencji

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej o podjęcie interwencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w zakresie w jakim odnoszą się do urzędników służby cywilnej.

RPO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi KPRM ustalono nie można stwierdzić występowania przesłanek, wskazujących na potrzebę podejmowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich dalszych działań na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627). Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią RPO.

 

KPRM nie pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień i cięć wynagrodzeń

KPRM nie pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień i cięć wynagrodzeń

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wystąpiło do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w celu potwierdzenia doniesień prasowych na temat założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej. Odpowiadając na wniosek Centrum Informacyjne Rządu przekazało informację, że aktualnie w Kancelarii Premiera nie są prowadzone prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia w postaci założeń do projektu, roboczego projektu, analiz, ekspertyz, propozycji lub szczegółowych rozwiązań. Tryb procedowania projektu zostanie określony przez wnioskodawcę po rozpoczęciu prac.