Spotkanie w Palmirach

W niedzielę 11 września 2011 r. spotkaliśmy się w Palmirach w podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej. Poniżej tekst Piotra Firlusa, pomysłodawcy i organizatora wyjazdu:

Wieniec od Stowarzyszenia Absolwentów KSAP (fot. Piotr Poraziński)

Palmiry zajmują miejsce bardzo ważne w historii Polski XX wieku. Pochowane są tu ciała przedstawicieli polskiej inteligencji zamordowanych w latach 1939-1941 przez Niemców, w egzekucjach przeprowadzonych w tym właśnie miejscu, jak również w innych podwarszawskich miejscowościach, między innymi Szwedzkich Górach, Laskach i Wólce Węglowej. Długie rzędy cmentarnych krzyży dają wyobrażenie o liczbie straconych osób.

Mord w Palmirach był wynikiem Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (Außerordentliche Befriedungsaktion), która miała w założeniach, podobnie jak  Zbrodnia Katyńska dokonana przez Związek Radziecki, eksterminację inteligencji polskiej, w najszerszej możliwej skali.

Dla zobrazowania tragedii państwa polskiego, którą symbolizują Palmiry i Katyń, warto przypomnieć osoby dwóch córek gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Agnieszka Dowbor Muśnicka zginęła rozstrzelana przez Niemców w Palmirach, jej siostra Janina Lewandowska została zamordowana w Katyniu (prawdopodobnie jest jedyną kobietą zamordowaną w Katyniu).

Uprawnioną wydaje się opinia, że Palmiry obrazują okrucieństwo i systematyczność z jakimi próbowano pozbawić państwo polskie inteligencji i uniemożliwić w przyszłości wszelkie działania mające na celu odzyskanie niepodległości. Historia pokazała, że w przypadku Polski zarówno państwo, jak i wartości reprezentowane przez jego elity intelektualne przetrwały tę najtrudniejszą próbę, jaką była planowa i bezwzględna eksterminacja całych grup społecznych.

Słuchacze, absolwenci i osoby związane z  Krajową Szkołą Administracji Publicznej odwiedzili cmentarz i muzeum w Palmirach w dniu 11 września 2011 r. Wśród nas byli potomkowie osób zamordowanych w tym miejscu m.in. Pani Profesor Maria Gintowt-Jankowicz, pierwsza dyrektor KSAP, której ojciec został zamordowany w Palmirach. W spotkaniu wzięli również udział Marek Haliniak (I), Zastępca Dyrektora KSAP oraz Paweł Banaś (I), Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.  Mszę Św. w intencji pomordowanych odprawił ksiądz Franciszek Longchamps de Bérier.

Piotr Firlus (XVII)

fot. Piotr Poraziński