European Fast Stream – inspiracja dla Polski?

EFSEFS to brytyjski program, mający na celu profesjonalne wyszkolenie brytyjskich urzędników do pracy m.in. w instytucjach Unii EuropejskiejSwego czasu program ten słynął ze skutecznego przygotowania Brytyjczyków do konkursów unijnych. Biorąc pod uwagę fakt, że Polacy w niewielkim stopniu zajmują wysokie stanowiska w instytucjach unijnych warto zapoznać się brytyjskimi rozwiązaniami.

Patriotyzm w UE – podsumowanie

patriotyzm w UE2Patriotyzm się nie przeżył. A już na pewno nie w instytucjach Unii Europejskiej… Rezultaty dyskusji i wymiany doświadczeń zainicjowanych przez Piotra Madziara wskazują, że Polska powinna trzeźwo spojrzeć na to wyzwanie, jeśli nie chce przegrać swojej europejskiej szansy. Trzeba uczyć się od bardziej doświadczonych, dorosnąć, wypracować organizację, potrzebny lider. Continue reading

Patriotyzm w instytucjach UE

Piotr Madziar przedstawił swój autorski tekst o realiach funkcjonowania w instytucjach unijnych i zgodził się opiekować tym tematem w imieniu Stowarzyszenia. Jak sam zaznacza, ujęcie może być odebrane jako kontrowersyjne. Być może. Jest też jednak przejawem tego, do czego sam autor nawołuje: trzeźwego spojrzenia na Unię. Czas na to najwyższy, szczególnie że sprawa poruszona przez Piotra pozostaje w jednym z obszarów kluczowych dla być albo nie być państwa, dla tożsamości.