Dyskusja na temat przyszłości KSAP

W związku z publikacją wyników kontroli dotyczących jakości kształcenia w szkole i serii publikacji prasowych na temat przyszłości KSAP, na oficjalnej stronie uczelni opublikowano serię dokumentów dotyczących kształcenia stacjonarnego.

List Szefa Służby Cywilnej z dn. 8 listopada 2010 r. , odpowiedź KSAP z dn. 19 listopada 2010 r., list Szefa KPRM z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie ograniczenia rekrutacji do KSAP, odpowiedź KSAP z dn. 27 grudnia 2010 r.

Pytania kontroli dotyczące celowości i skuteczności wprowadzonych zmian i zwracania się do Rady Szkoły, Szefa Służby Cywilnej, Rady Służby Cywilnej, z dn. 20 września 2011 r. oraz odpowiedź KSAP z dn. 28 września 2011 r. – część 1

Pytania kontroli dotyczące celowości i skuteczności wprowadzonych zmian i zwracania się do Rady Szkoły, Szefa Służby Cywilnej, Rady Służby Cywilnej, z dn. 20 września 2011 r. oraz odpowiedź KSAP z dn. 28 września 2011 r. – część 2

Odpowiedź z dn. 4 kwietnia 2012 r. Dyrektora KSAP na wystąpienie pokontrolne Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 lutego 2012 r.

Notatka na temat Hotelu KSAP, 22 marca 2012 r.

List Dyrektora KSAP do Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”, w związku z artykułem pt. „Wygaszanie kuźni elit” z dn. 21-22 kwietnia 2012 r.