Demografia

Nowy obraz (2)Prezentacja Maciej Banaś, Elwira Karczmarska: Demografia. Konsekwencje dla Polski

Prezentacja przygotowana na wystąpienie na forum inicjatywy “Reforma dla Polski” dnia 9 stycznia w Szkole Głównej Handlowej. W prezentacji zawarto syntetyczny obraz obecnej sytuacji demograficznej w Polsce, jej konsekwencje dla rynku pracy wraz z propozycją rozwiązań.

politykarodzinnaOpracowanie Polityka rodzinna w Polsce – propozycja narzędzi (Elwira Karczmarska, Maciej Banaś, Rafał Frąc)

Polityka rodzinna jako multum instrumentów obejmujące wiele sfer życia społecznego. Zespół demograficzny  SAKSAP przygotował propozycję narzędzi finansowych, instytucjonalnych oraz kulturowych, mogących wesprzeć polskie rodziny.

Tour_de_France_04TT_TdF_ChampsElyseestif_mrOpracowanie Rafał Frąc: Polityka rodzinna we Francji

Poza nakreśleniem tła społecznego, politycznego i historycznego, autor podjął się szczegółowego opisu instrumentów finansowych, zarówno o charakterze ogólnonarodowym, jak i lokalnym (miasto Paryż), wspierających francuskie rodziny. Tekst powstał w ramach projektu SAKSAP poświęconego demografii.

Starzenie się społeczeństwa Komentarz Elwira Karczmarska: Starzenie się społeczeństwa

Polska wchodzi w tzw. trzecią fazę przejścia demograficznego, która najogólniej rzecz ujmując charakteryzuje się przede wszystkim obniżeniem stopy urodzeń, a jednocześnie wydłużeniem przeciętnego trwania życia. Te dwa procesy wzmocnione przez migracje zewnętrzne powodują dynamiczne starzenie się społeczeństwa.

DemografiaPrezentacja Maciej Banaś: Demografia w Polsce

Analiza sytuacji demograficznej w Polsce: trendy, przyczyny i skutki spadającej liczby ludności. W prezentacji wykorzystane zostały wnioski autorstwa Macieja Banasia oraz Elwiry Karczmarskiej.

 

Przeglądaj wszystkie posty dotyczące modułu demografia

Zespół demograficzny SAKSAP tworzą obecnie Elwira Karczmarska, Rafał Frąc i Maciej Banaś.