Podziel się dobrym pomysłem

Projekt Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

1. Cel projektu

Projekt ma służyć gromadzeniu i udostępnianiu przykładów praktycznych rozwiązań wprowadzonych w jednostkach administracji publicznej. Gromadzone praktyki mogą mieć różny charakter – dotyczyć działalności wspomagającej, obsługowej, ale także rozwiązań z zakresu działalności podstawowej. Oczywistym jest, że powinny stanowić przykład rozwiązań godnych upowszechniania – czyli dobrych praktyk. Wspólną cechą powinna natomiast być możliwość ich wykorzystania poza jednostką, w której funkcjonują oraz maksymalnie praktyczny charakter. Optymalnie zatem byłoby, gdyby przedstawianym propozycjom towarzyszyły dokumenty związane z ich wprowadzeniem bądź funkcjonowaniem, np. wzory, treść wewnętrznych uregulowań, zdjęcia, zrzuty ekranowe etc.

2. Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do wszystkich, choć w szczególności do osób zajmujących stanowiska  pozwalające na wprowadzanie zmian. Jesteśmy pewni, że poszukują przykładów dobrych, wdrożonych już rozwiązań, jakie mogliby następnie wprowadzić w swoim urzędzie.

3. Źródła dobrych praktyk
Pomysły rozwiązań może przedstawiać każdy, kto jest w stanie dostarczyć na jego temat dostatecznych informacji, Może to być zatem pracownik danego urzędu, ale także klient, jeśli tylko zebrał wystarczająco dużo informacji na temat projektu. Oczywiście do współpracy zapraszamy również osoby spoza środowiska absolwentów KSAP.

4. Opis pomysłów
Zgłoszenie każdego pomysłu powinno obejmować:
– wskazanie jednostki, w której obowiązuje
– opis zastosowanego rozwiązania
– wskazania praktycznych problemów, jakie wprowadzenie pomysłu pozwoliło rozwiązać, bądź problemów, jakie były związane z jego projektowaniem/wdrażaniem,
– załączników – wzorów, procedur etc.

Każdemu przykładowi towarzyszyć będzie określenie jednostki, w jakiej ją zastosowano oraz – jeśli będzie to możliwe i zostanie zaakceptowane – pracownika urzędu wraz z danymi kontaktowymi, które pozwoli na nawiązanie kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o rozwiązaniu.

Koordynator: Agnieszka Giebel