Kongres SAKSAP

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP zwołuje Kongres Stowarzyszenia na dzień 2 czerwca 2012 r. w siedzibie KSAP, ul.Wawelska 56, godzina 10.30 (pierwszy termin, 11.00 drugi termin). Swoją obecność i udział w dyskusji zapowiedział Dyrektor KSAP, pan Jacek Czaputowicz.

W załączeniu planowany porządek obrad i sprawozdanie finansowe. Rolę sprawozdania z działalności ma pełnić strona Przedsięwzięcia. W części: Interwencje, znajduje się stanowisko Zarządu SAKSAP z 31 maja 2012 w kwestii przyszłości KSAP.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby zamierzające doń wstąpić.