Kontrola zarządcza – fasada czy kluczowy element zarządzania

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym KPRM Lechem Marcinkowskim

19.10.2011 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Spotkaniem z Lechem Marcinkowskim zainaugurowaliśmy nowy cykl, w ramach którego zapraszamy do KSAP absolwentów, którzy mogą podzielić się ze słuchaczami swoim doświadczeniem wynikającym z zajmowania eksponowanych stanowisk w administracji. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia, Szkoły, absolwentów oraz słuchaczy. Słuchaczom XXII i XXIII promocji w spotkaniu towarzyszyli prezes stowarzyszenia absolwentów KSAP Paweł Banaś oraz zastępca dyrektora KSAP Marek Haliniak.

Lech Marcinkowski jest absolwentem IX promocji, bezpośrednio po KSAP pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Ważnym punktem w karierze był także 10 miesięczny pobyt w USA w ramach stypendium fundacji Fulbrighta. Obecnie zajmuje jedno z najważniejszych stanowisk w służbie cywilnej – jest dyrektorem generalnym KPRM. Posiada także uprawnienia audytora wewnętrznego.

Tematem przewodnim spotkania była – wybrana przez gościa – instytucja kontroli zarządczej. Mimo kilku lat obecności w ustawie o finansach publicznych, pojęcie kontroli zarządczej wciąż rodzi zasadnicze problemy. Ich wyjaśnieniu poświęcona była pierwsza część spotkania, w czasie której Lech Marcinkowski wskazywał ramy prawne kontroli zarządczej, problemy związane z kłopotliwą nazwą, kojarzoną bardziej z kontrolą typu inspekcyjnego, a także zwracał uwagę na kwestię osób odpowiedzialnych za jej sprawowanie.

Dyskusja szybko zeszła na poszczególne narzędzia, które składają się na kontrolę zarządczą. Dużo uwagi poświęcono kwestii budżetu zadaniowego w kontekście jego zgodności z planem działalności (określonym także w ustawie o finansach publicznych). Centralnym zagadnieniem stała się jednak kwestia zarządzania ryzykiem. Lech Marcinkowski stwierdził między innymi, że to – i każde inne – narzędzie może mieć całkowicie pozorny charakter jeśli będzie potraktowane jako fasada przez osoby zarządzające urzędami. Może jednak stać się kluczowym elementem kontroli zarządczej, jeśli jego przygotowanie zostanie potraktowanie jako okazja do głębokiej analizy funkcjonowania jednostki. Mapę ryzyk określił jako żywy twór wskazując, że w KPRM w jej opracowaniu brali udział wszyscy pracownicy, żeby zapewnić jak najszersze uczestnictwo w procesie i zbudować poczucie odpowiedzialności za jego rezultaty.

Słuchacze pytali także w jaki sposób mogą najlepiej przygotować się do pracy w administracji. Dyrektor Generalny KPRM wskazał przede wszystkim na umiejętność zwięzłego i zrozumiałego przekazywania informacji zauważając, że dla menedżerów ważne jest, aby przedstawiać informacje w sposób zagregowany i czytelny, a osoba potrafiąca skutecznie dotrzeć z niezbędnymi informacjami do czytelnika powinna zostać zauważona w krótkim czasie.