Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie Absolwentów skierowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego  zawierające cztery postulaty, dotyczące:
  • podniesienia kwoty bazowej,
  • przeprowadzenia oceny skutków regulacji ex post nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 2015 r. pod kątem zasadności utrzymania dotychczasowej rozpiętości wynagrodzeń pomiędzy grupą wyższych stanowisk, a grupą stanowisk samodzielnych,
  • naborów na wyższe stanowiska,
  • neutralności politycznej i zasady karencji w odniesieniu do wyższych stanowisk.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego pisma.