Podziel się dobrym pomysłem

Jesteśmy przekonani, że administracja publiczna jest pełna osób o znakomitych pomysłach i doświadczeniu pozwalającym wprowadzić je w życie. Pomóżmy sobie i innym dzieląc się dobrymi pomysłami – dobrymi to znaczy pożytecznymi i realnymi. Do lepszego funkcjonowania administracji rzadko potrzebne są wielkie zmiany ustawowe – często wystarczy seria drobnych lecz przemyślanych i konsekwentnych usprawnień.

Pomoc, o której tu mowa, będzie tym cenniejsza jeśli pomysłowi będą towarzyszyć szablony, wzory regulacji wewnętrznych,  ew. inne materiały do wykorzystania. Przykładem takiego rozwiązania może być organizacja pokoju dla pracownika, który nie ma z kim zostawić dziecka, a praca do wykonania jest na tyle pilna, że nie może wziąć urlopu.

Pomysłodawcą banku pomysłów prowadzonego przez SAKSAP jest Michał Widelski. W zakładce Przedsięwzięcia/Narzędzia prezentujemy opracowane przez Agnieszkę Giebel założenia całego projektu: Podziel się dobrym pomysłem oraz materiał Pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem przekazany przez Michała Widelskiego, który ze swoim zespołem wprowadził ten pomysł w Kancelarii Premiera. Według naszej wiedzy, podobnych pomysłów jest więcej. Najwcześniejszy, o którym wiemy, został zrealizowany w Ministerstwie Sprawiedliwości.