Projekt ‘Tutor’

Jest mi niezwykle miło poinformować, że Stowarzyszenie Absolwentów KSAP postanowiło wdrożyć projekt „Tutor”. W związku z tym proszę wszystkie chętne osoby o kontakt.

Koncepcja tutoringu pochodzi z brytyjskich „Oxbridge” (Oxford i Cambridge), a dzięki swej skuteczności rozszerzyła się z dużym powodzeniem na inne obszary takie jak: organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Celem tutoringu zaproponowanego przez SAKSAP będzie wspieranie słuchacza w drodze do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz samorozwoju. Działania będą prowadzone w szczególności poprzez:

  • cykliczne kontakty z podopiecznym – nie muszą to być spotkania (face to face), kontakt może odbywać się także poprzez e-mail – ale ważne jest aby był regularny,
  • tutor powinien poznać swojego podopiecznego (jego plany zawodowe, mocne i słabe strony),
  • wspólnie powinni wyznaczać cele, które chcą osiągnąć poprzez tutoring, a następnie je konsekwentnie realizować.

Korzyści dla słuchacza:

  • tutoring sprzyja samoorganizacji oraz motywuje do stałej pracy nad sobą
  • poprzez pracę nad sobą bardzo szybko następuje rozwój umiejętności, postaw i wartości
  • u podopiecznego wzmacniane są  umiejętności rozwiązywania problemów oraz wysuwania argumentów broniących swoich racji.

Korzyści dla tutora:

  • tutor pracując z podopiecznym korzysta z narzędzi coachingowych: takich jak – trafne zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, wyznaczanie celów, planowanie w jaki sposób osiągnąć cele, motywowanie, monitorowanie i rozliczanie – są to niezwykle cenne umiejętności szczególnie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, które można później z powodzeniem wykorzystać w pracy zawodowej, aby motywować swój zespół,
  • tutor systematyzuje i odświeża swoją wiedzę dzięki pracy z podopiecznym,
  • uzyskuje szczerą informację zwrotną w dyskusjach od osoby, która nie jest jego podwładnym – w pewnym momencie kiedy człowiek jest na wysokim stanowisku to ludzie zaczynają mówić tylko miłe rzeczy – co zawsze jest groźne dla samorozwoju,
  • bezinteresowna pomoc dla kogoś kto jej potrzebuje – bezcenne!!!

Wszystkie osoby, które chciałyby zostać tutorami proszę o kontakt na adres: patryk.popczyk@gmail.com