W stronę strategii – zaproszenie do dyskusji

Nadrzędnym celem działań Stowarzyszenia powinno być wsparcie dobrego zarządzania polską administracją publiczną. Należy szukać rozwiązań w następujących ramach:
1. Fundamenty. Czym się kierować w zarządzaniu administracją publiczną? Jak administracja powinna wspierać kluczowe dla państwa długofalowe procesy: demograficzne, tożsamościowe, technologiczne. Warunkiem powodzenia jest oparcie na autentycznych wartościach oraz otwarcie naszego środowiska.
2. Rozwój. Jak wprowadzać innowacje, prowadzące do podniesienia skuteczności i wydajności polskiej administracji? Jak oceniać ich sensowność i przydatność?
3. Standaryzacja. Jakie warunki powinny spełniać działania typowe dla działalności administracyjnej? Jakich zasad należy przestrzegać w sytuacjach trudnych lub wątpliwych? Co składa się na standard działania administracji publicznej?
4. Instrumentarium. Jakie są metody i narzędzia pomocne w zarządzaniu administracją? Które z nich możemy przygotować sami? Jak w praktyce administracyjnej stosować metodyki projektowe i zarządzać usługami? Jak wykorzystywać IT?

Oczywista i niejako niezależna od przyjętej strategii jest przy tym potrzeba działań integrujących środowisko, interwencyjnych oraz pozyskiwanie wartościowych osób do udziału w pracach Stowarzyszenia.

Formuła

Stowarzyszenie działa poprzez swoich członków. Działania te – mieszczące się w wyże określonych ramach –  powinny polegać na realizacji konkretnych przedsięwzięć (lub jak kto woli projektów) w rozmaitych formach: analizy, konferencje, warsztaty, wyjazdy, spotkania itp. Projekty są uruchamiane w porozumieniu z Zarządem przez osoby, które podjęły się opieki nad przedsięwzięciem. Opieka ta obejmuje: współpracę z osobami uczestniczącymi w projekcie, koordynację działań, komunikację i uzgodnienia z Zarządem, informację na saksap.pl o rezultatach ew. przebiegu projektu.