Tablica poświęcona Władysławowi Stasiakowi

Tablica poświęcona Władysławowi Stasiakowi

We Wrocławiu przy ul. Szewskiej 49 umieszczono tablicę poświęconą Władysławowi Stasiakowi. W miejscu tym, dawnej kurii książąt legnicko-brzeskich,  znajduje się Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Władysław studiował tam, a potem pracował przed rozpoczęciem nauki w KSAP.