Spotkanie integracyjne

16 września członkowie Stowarzyszenia spotkali się w warszawskiej “Honoratce”.  Z zaproszenia skorzystali absolwenci dwunastu promocji: I, II, III (te trzy promocje były najliczniej reprezentowane), V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XVI, XXI (najmłodsza) i XXII (słuchacze –  członkowie- obserwatorzy SAKSAP). Spotkanie było okazją do  wielu miłych rozmów po latach – dotarli (co najmniej) dwaj znakomici absolwenci z wysuniętych (nieco) placówek zagranicznych (Praga, Bruksela).