Promocje

W ciągu ponad 25 lat istnienia szkoły, mury KSAP opuściło ponad 1300 absolwentów, tworzących elitę służby cywilnej w Polsce. Są wśród nich ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, posłowie, dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy i naczelnicy, członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, urzędnicy unijni.

Lista absolwentów KSAP od I do XVII Promocji (PDF)

Lista promocji

 1. 1991-1993 – Pierwsza Promocja
 2. 1992-1994 – Pro publico bono
 3. 1993-1995 – Państwo prawa
 4. 1994-1996 – Sapere aude
 5. 1995-1997 – Rzeczpospolita
 6. 1996-1998 – Pro republica emendanda
 7. 1997-1999 – Eugeniusz Kwiatkowski
 8. 1998-2000 – Promocja 2000 – Robert Schuman
 9. 1999-2001 – Ignacy Paderewski
 10. 2000-2002 – Viribus unitis
 11. 2001-2003 – Władysław Grabski
 12. 2002-2004 – Jan Zamoyski
 13. 2003-2005 – Jerzy Giedroyć
 14. 2004-2006 – Jan Nowak-Jeziorański
 15. 2005-2007 – Stefan Starzyński
 16. 2006-2008 – Stanisław Staszic
 17. 2007-2009 – Andrzej Frycz Modrzewski
 18. 2008-2010 – Bronisław Geremek
 19. 2009-2010 – Królowa Jadwiga
 20. 2009-2011/2 – Józef Piłsudski
 21. 2010-2011/1 – Stanisław Konarski
 22. 2010-2012/2 – Ryszard Kaczorowski (prezentacja promocji)
 23. 2011-2012/1 – Polskie Państwo Podziemne
 24. 2012-2014 – Wiesław Chrzanowski
 25. 2013-2015 – Amor Patriae Nostra Lex
 26. 2014-2016 – Tadeusz Mazowiecki
 27. 2015-2017 – Jan Karski
 28. 2016-2018 – Tadeusz Kościuszko
 29. 2017-2019 – Polonia Restituta
 30. 2018-2020 – Irena Sendlerowa
 31. 2019-2021 – Witold Pilecki
 32. 2020-2022 – Rudolf Weigl
 33. 2021-2023

Kto może zdawać do KSAP

Kandydat do KSAP musi spełnić łącznie następujące wymagania:

 • niekaralność za przestępstwo umyślne (potwierdzona danymi o karalności)
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie intensywnego kształcenia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim)
 • nie ukończone 32 lata (w momencie rozpoczęcia zajęć, które następuje zwykle 1 marca lub 1 września)
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym
 • zna język angielski na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w wykładach i zdawanie egzaminów

Gdzie szukać więcej informacji o KSAP?