Wniosek o udostępnienie informacji nt. prac nad ograniczeniem wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes Stowarzyszenia złożył do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o udostępnienie informacji. Pytanie dot. prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań  w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej, które ma zostać wydane na podstawie przepisu art. 15zzzzzo ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został złożony w ramach akcji “Wszystko co chcielibyście wiedzieć o służbie cywilnej, ale baliście się zapytać”. Czekamy na propozycje innych pytań i prosimy o ich przesłanie na adres zarzad@saksap.pl. Wasze pytania będziemy kierować do właściwych organów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytań i uzyskanych odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Celem akcji jest dostarczenie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zidentyfikowanie obszarów, w których występuje istotne zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej.