Działalność

Home

/

Działalność

Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

  1. publicznymi wystąpieniami w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia,
  2. organizowaniem odczytów, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów oraz innych form przekazywania wiedzy,
  3. działaniami na rzecz integracji środowiska związanego z Krajową Szkołą Administracji Publicznej,
  4. działaniami służącymi ochronie godności i etyki służby publicznej,
  5. reprezentowaniem interesów zawodowych i materialnych oraz moralne wspieranie absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
  6. wymianą doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami,
  7. prowadzeniem działalności wydawniczej,
  8. organizowaniem imprez towarzyskich,
  9. pomocą materialną i prawną dla członków Stowarzyszenia i niezrzeszonych absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.