Stowarzyszenie Absolwentów

Krajowej szkoły administracji publicznej

Dowiedz się więcej

Członków stowarzyszenia

Postów

Lat działalności

Aktualności


cze

10

Pismo SAKSAP do Szefowej Służby Cywilnej ws. trybu kształcenia w KSAP

Dodane przez:

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie skierowało do Szefowej Służby Cywilnej stanowisko ws. trybu kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w związku ze zbliżającym się terminem rozstrzygnięcia przez Prezesa Rady Ministrów trybu kształcenia w kolejnym roku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o KSAP.


Projekt ustawy o służbie cywilnej


Projekt ustawy o służbie cywilnej autorstwa Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

20 lip 2022

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obserwując z niepokojem postępujący upadek znaczenia i osłabienie roli  służby cywilnej oraz pauperyzację członków korpusu służby cywilnej, podjęło próbę opracowania rozwiązań służących wyeliminowaniu tych negatywnych zjawisk. Rezultatem prac Stowarzyszenia jest projekt ustawy o służbie cywilnej.


Zobacz wszystko

Inne


Nowy logotyp Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

26 cze 2023

Trzydziestolecie Stowarzyszenie to dobra okazja, by wspomnieć początki SAKSAP, ale także wychylić się w przyszłość i zrealizować nowe pomysły, dlatego zarząd zaproponował zmianę znaku graficznego.


Inauguracja kształcenia XXXIV Promocji Słuchaczy KSAP

Zarząd Stowarzyszenia

09 lis 2022

9 listopada br. odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia XXXIV Promocji. W trakcie inauguracji odczytany został list od Prezesa Rady Ministrów, wystąpili również Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk, a także prezes SAKSAP Jerzy Siekiera. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia reprezentanta Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.


Stanowisko SAKSAP w sprawie rosyjskiej agresji

Zarząd Stowarzyszenia

26 lut 2022

Dziś wszyscy Ukraińcy dzielnie stawiają czoła rosyjskiej agresji. W tej niezwykle trudnej chwili nie możemy zapominać o funkcjonariuszach ukraińskiej administracji, odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie państwem w szczególnej sytuacji i zapewnianie mieszkańcom podstawowych usług publicznych. Ich ofiarność i wysiłek pomagają nie tylko w walce z rosyjskim agresorem, ale służą także wzmocnieniu siły duchowej ukraińskiego społeczeństwa.


Zobacz wszystko

Raporty


Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Zarząd Stowarzyszenia

15 lip 2021

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.


Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Zarząd Stowarzyszenia

03 mar 2021


Raport SAKSAP: Badanie kompetencji kierowniczych kandydatów na dyrektorów w służbie cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

18 lis 2020

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania. Propozycje gruntownych zmian w zakresie przepisów regulujących kwestię naborów na wyższe stanowiska służby cywilnej zostały przedstawione w opracowaniu pn. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” z listopada 2019 r.


Zobacz wszystko

Spotkania


Nowe władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

15 cze 2024

Podczas posiedzenia 15 czerwca 2024 r. Kongres wybrał władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję


Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP - sobota 15 czerwca 2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia

17 maj 2024

W sobotę 15 czerwca odbędzie się Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP - spotkanie głównego organu decyzyjnego Stowarzyszenia


Kongres Programowy SAKSAP

Zarząd Stowarzyszenia

30 lis 2023

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął uchwałę o zwołaniu Kongresu Programowego na 16 grudnia.


Zobacz wszystko

Interwencje


Pismo SAKSAP do MSZ w sprawie zmiany ustawy o służbie zagranicznej

Zarząd Stowarzyszenia

04 lip 2024

Zarząd SAKSAP skierował pismo do Ministra Spraw Zagranicznych - Radosława Sikorskiego - w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw


Pismo SAKSAP do Szefowej Służby Cywilnej ws. trybu kształcenia w KSAP

Zarząd Stowarzyszenia

10 cze 2024

Stowarzyszenie skierowało do Szefowej Służby Cywilnej stanowisko ws. trybu kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w związku ze zbliżającym się terminem rozstrzygnięcia przez Prezesa Rady Ministrów trybu kształcenia w kolejnym roku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o KSAP.


Stanowisko SAKSAP ws. sprawozdania Szefa SC za 2023 rok

Zarząd Stowarzyszenia

17 kwi 2024

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przyjęło stanowisko w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2023 roku.


Zobacz wszystko

Polecamy


Wyniki kontroli NIK dot. funkcjonowania służby cywilnej i służby zagranicznej

Zarząd Stowarzyszenia

26 paź 2023

NIK opublikowała informację o wynikach kontroli funkcjonowania służby cywilnej i służby zagranicznej. W informacji wykorzystane zostały odpowiedzi przekazane przez Stowarzyszenie w styczniu br. w związku z przedmiotem kontroli. 


Odpowiedź Prezesa Zarządu na pytania skierowane do SAKSAP w związku z kontrolą NIK w KPRM

Zarząd Stowarzyszenia

16 gru 2022

W związku z kontrolą prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącą funkcjonowania służby cywilnej oraz zagranicznej, Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zostało poproszone o przedstawienie informacji na temat projektu nowej ustawy o służbie cywilnej oraz innych postulatów zmian aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej przygotowanych przez SAKSAP.


Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

Zarząd Stowarzyszenia

24 kwi 2019

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbył się briefing podsumowujący doświadczenia programu “Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja”, realizowanego wspólnie przez KSAP i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP.


Zobacz wszystko

Wystąpienia w mediach


Prezes SAKSAP w DGP o zmianach koniecznych w służbie cywilnej

Zarząd SAKSAP

14 lut 2024

Jerzy Siekiera, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w związku z zapowiedziami zmian w ustawie o służbie cywilnej opublikował w Dzienniku Gazecie Prawnej felieton poświęcony najpoważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską administracją publiczną.


Dziennik Gazeta Prawna o braku naboru do KSAP w tym roku

Zarząd Stowarzyszenia

17 lip 2023

KSAP, powołując się na przyjęcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej i ustawy o KSAP, nie będzie w tym roku organizować rekrutacji. Pisze o tym w dzisiejszym DGP Artur Radwan, a w jego artykule można znaleźć komentarz Jerzego Siekiery, prezesa SAKSAP. Stowarzyszenie wysłało zapytanie do Dyrektora KSAP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie tegorocznego naboru


Felieton Prezesa SAKSAP w DGP

Zarząd Stowarzyszenia

04 lip 2023

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się felieton Jerzego Siekiery - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP, w którym opisuje on skutki nowelizacji ustawy o służbie cywilnej dla funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.


Zobacz wszystko