O nas

Home

/

O nas

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej powstało w 1993 roku – kiedy absolwenci pierwszej promocji opuszczali Szkołę. Komitetowi założycielskiemu przewodniczył Jarosław Kaźmierski (wspiera swoją pracą kolejne Zarządy). Pierwszym prezesem został wybrany Władysław Stasiak, późniejszy Minister Szef Kancelarii Prezydenta RP (zginął 10 kwietnia 2010 r.).

Dyskusje nad kształtem i celami powstającego Stowarzyszenia toczyły się w gronie pierwszej i drugiej promocji. Młodzi ludzie wchodzący do administracji różnie wyobrażali sobie swoją przyszłość, zadania i ryzyka. Silne było przekonanie, że odradzająca się Polska wymaga profesjonalnej, efektywnej i oddanej dobru powszechnemu służby publicznej. Jednak idea ta wymagała dopiero urzeczywistnienia oraz stałego propagowania, poświadczenia zapałem do pracy i postawą. Pewnością, że zapoczątkowane zmiany zaowocują stworzeniem sprawnej i uczciwej służby cywilnej a pojęcie urzędnika publicznego będzie mogło być od tej pory kojarzone z patriotyzmem. W prace Stowarzyszenia szybko włączały się kolejne promocje.