Misja

Home

/

Misja

Misja Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest:

  1. zrzeszanie absolwentów i słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dbanie o wysoki poziom ich kwalifikacji zawodowych,
  2. krzewienie wśród społeczeństwa idei apolitycznej i fachowej służby publicznej oraz dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania tej służby,
  3. propagowanie idei Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dbanie o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w tej Szkole,
  4. dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Stowarzyszenia oraz obrona praw członków Stowarzyszenia i niesienie pomocy koleżeńskiej absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.