Władze

Home

/

Władze

Zarząd SA KSAP

 • Jerzy Siekiera (XV) – prezes
 • Krzysztof Madej (IX) – wiceprezes
 • Anna Mroczkowska (XXX) – wiceprezes
 • Jarosław Kaźmierski (I) – skarbnik
 • Jakub Krawczyk (XXX) – sekretarz
 • Agnieszka Grzegorczyk (XXXI)
 • Wojciech Kowalewski (XIV)
 • Patryk Popczyk (XXII)
 • Przemysław Wyganowski (IV)

Komisja Rewizyjna

 • Marek Haliniak (I)
 • Sebastian Krawczyk (XXII)
 • Wojciech Szkotnicki (XXVII)

Sąd Koleżeński

 • Agnieszka Kawula (XXX)
 • Michał Markocki (XVIII)
 • Jacek Meissner (XXVIII)
 • Jan Pastwa (II)
 • Anna Walkowiak (XXXI)

Dotychczasowi prezesi Stowarzyszenia

 • Jarosław Kaźmierski (I, Przewodniczący Komitetu Założycielskiego) 30.04.1993 – 30.06.1993
 • Władysław Stasiak (I) 30.06.1993 – 5.01.1995
 • Wojciech Rogowski (II) 5.01.1995 – 12.10.1996
 • Dagmir Długosz (III) 12.10.1996 – 28.02.1998
 • Marek Haliniak (I) 28.02.1998 – 23.10.1999
 • Mirosław Kochalski (II) 23.10.1999 – 19.02.2000 (złożył rezygnację)
 • Marek Haliniak (I) 19.02.2000 – 26.05.2001
 • Artur Krzysztof Kluczny (VI) 26.05.2001 – 21.09.2002
 • Robert Lucjan Bartold (II) 21.09.2002 – 17.04.2004
 • Piotr Kulpa (III) 17.04.2004 – 5.11.2005
 • Lech Marcinkowski (IX) 5.11.2005 – 3.03.2007
 • Angelina Sarota (IX) 3.03.2007 – 3.10.2008
 • Rafał Siemianowski (XIV) 3.10.2008 – 5.10.2009
 • Józef Puzyna (XII) 5.10.2009 – 11.12.2010
 • Paweł Banaś (I) 11.12.2010 – 20.06.2015
 • Urszula Kulisiewicz (III) 20.06.2015 –14.01.2017
 • Paweł Banaś (I) 14.01.2017 – 23.06.2018
 • Jerzy Siekiera (XV) 23.06.2018 – obecnie