Aktualności

Home

/

Aktualności

Grzegorz Gmyrek

21 gru 2016

Kongres SA KSAP – 14.01.2017.

Zapraszamy do udziału w Kongresie Stowarzyszenia w dniu 14 stycznia 2017 r. od godz. 11.00. Kongres odbędzie się w KSAP w sali im. Władysława Stasiaka.

Mile widziani są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby, które chciałyby się do Stowarzyszenia zapisać – kandydatów prosimy o przyniesienie ze sobą wypełnionej deklaracji członkowskiej, dostępnej na saksap.pl [zakładka “O Nas” -> “Dokumenty”]. Kongres wybierze nowe władze na kolejną kadencję, a dotychczasowy Zarząd zaproponuje podjęcie uchwały w sprawie obniżenia składki członkowskiej z obecnych 120 zł do 60 zł rocznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Kongresu. Stwierdzenie kworum.

2. Wyznaczenie protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Porządkowej

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego

8. Uchwała w sprawie obniżenia składki członkowskiej.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i opinią w sprawie absolutorium dla Zarządu

10. Uchwała w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

12. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu

13. Dyskusja i głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

14. Uchwała w sprawie liczebności Zarządu w nowej kadencji

15. Wybory pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.

16. Uchwała w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji.

17. Wybory Komisji Rewizyjnej.

18. Wybory Sądu Koleżeńskiego.

19. Sprawy wniesione.

20. Zamknięcie obrad

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj